6955448936 Σκούταρι, Σέρρες farmeli2018@hotmail.com